Арборист Габрово

Арборист Габрово ООД

Фирма “Арборист Габрово” ООД предлага професионални услуги, свързани с рязане, кастрене и оценка на дървета, почистване и култивиране на места и парцели.

Услуги:

Събаряне на трудно достъпни и опасни дървета.

Определяне на здравословното състояние на дървета.

Поддръжка на дървета в градски и извънградски условия - паркове, градини, алеи, улици, дворове, реки, водоеми, магистрали, пътища, електропроводи.

Пънораздробяване.

Раздробяване на дървен материал.

Почистване и култивиране на места и парцели.

Арборист Габрово ООД

Оборудване:

Фирмата разполага с:
- Квалифицирани служители в областта;
- Автовишка;
- Самоходна вишка;
- Пънодробилка;
- Дробилка;
- Транспорт;
- Трактор с мулчер-шредер;
- Бобкат;
- Комбиниран багер.

контакти:

E-mail: arboristgabrovo@abv.bg
E-mail: arborist-gabrovo@abv.bg
Тел.: 0899 950 430 - Стефан Аврамов
Тел.: 0897 953 922 - Никола Стефанов